• Hoe gaat het met jou?
  • Hoe gaat het met je lijf, je buik, je hart?
  • Wat heb je nodig in deze tijd?
  • Waar heb je behoefte aan?
  • Kun je horen, voelen wat je hart zegt?
Home » Gratis » Blog » Element Vuur

Element Vuur

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over of terwijl Het hart op de tong hebben en Liefde gaat door de Maag (element aarde). 

 

Liefde, zelfliefde heeft voeding nodig om vruchten voort te brengen. Er zijn meerdere vormen van vruchtbaarheid dan kinderen krijgen (in mijn optiek krijg je ze i.p.v. nemen).

Als de liefdevolle energie stroomt in geven en ontvangen, dan brengt het vreugde, passie, levenskracht en levenskunst voort. 

 

Wanneer liefde ondervoed raakt, verdort de stroom in creativiteit en daarmee ook creatiekracht en kan bitterheid wortel schieten.

Verbittering van het hart, de geest door o.a. overweldigend verdriet, verlies, rouw, eenzaamheid en wanneer het verdriet, verlies niet volledig omarmd wordt.

Hierin is onderscheid tussen niet kunnen of niet willen omarmen.

 

Laatstgenoemde gaat over "slachtoffer energie" = bewust zelf-lijden in stand houden, omdat je daarmee ook een vorm van aandacht krijgt. De persoon "wordt" het verdriet, verdrinkt erin. Levensangst danwel doodsangst nemen toe.

SlachtofferEnergie woont in de longen. In feite doet het vuur van het hart de long-energie smelten = afzwakken, wat uiteindelijk óók het afweersysteem afzwakt. 

 

Het (nog) niet kunnen omarmen laat wilskracht zien en duidt meer op onvermogen. Kijkend naar de mensen die in de afgelopen 1,5 jaar in eenzaamheid leefden in o.a. zorgcentra of thuis, maar geen bezoek konden (mochten) ontvangen en als ze kwamen was er de fysieke afstand. Letterlijk en figuurlijk ontberen van nabijheid kan het hart breken. Afhankelijk van hoe sterk iemand van nature is. Hiermee wil ik aangeven dat niet altijd in fysieke zin in staat is om te "werken" aan het gemis. Echter heeft het wel de gevolgen. 

De wil om werkelijk (weer) te LEVEN is aanwezig. Deze persoon gaat serieus op zoek naar geschikte hulp om het verdriet, gemis aan te gaan en het een plek te leren geven om het leven een nieuwe of vernieuwde wending te geven.

 

Vervolgens ontstaat er opnieuw visie, levensvisie, zin in het leven, vreugde, draagkracht, levensmoed om beslissingen te nemen en daarin actie te ondernemen. Opgestaan en hebt de moed om verder te wandelen, stappen te zetten.... Flow.  Duidelijk is dat dit verbittering voorkomt.

 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de laatstgenoemde categorie uiteindelijk een aangenamer leven hebben.

Daarmee doel ik op de mensen die hun gevoelens erkennen en hierin zowel mentaal emotioneel alsook fysiek Actief kunnen handelen. Waarbij de mogelijkheid tot actie én het verlangen samengaan.

Over mijzelf:

 

Mijn patroon van het slachtofferschap heb ik met behulp van anderen kunnen erkennen en transformeren in eerlijkheid, oprechtheid naar mezelf en de ander en geleerd om in mijn kracht te staan. Het heeft ook met acceptatie te maken. 

 

Gelukkig heb ik "wegwijzers" ontmoet die mij hebben leren herkennen wanneer ik in slachtofferschap ga en wanneer ik in mijn kracht sta. Simpel door het te benoemen.

Op die momenten was dat echt niet altijd zo simpel en gemakkelijk om aan te nemen. Ik ervaarde het als "aanval" op mijzelf, terwijl dat niet de intentie was.

Het is als het uitpakken van een met zorg omwikkeld cadeautje. Met zorg en aandacht te werk gaan.

Waar te beginnen met losmaken van 'het papier, plakband, misschien wel Ducktape als het erg strak zit'? Wat brengt het slachtofferschap mij? Wat laat het me zien? Welke kracht is aan de andere kant van deze schaduwkant zichtbaar?

Door deze transformatie heb ik als cadeautje méér energie gekregen. 



Nieuwsbrief Voorjaar 2021 Element Hout
PDF – 4,1 MB 207 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.