Lichaamsgerichte Coaching voor Vrouwen

Privacyverklaring

Praktijk Pure Source, gevestigd aan Houtduivenhof 2, 7064 DV Silvolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.puresource.nl

Marijke Hendriks

Houtduivenhof 2, 7064 DV Silvolde

marijke@puresource.nl

0623216786

 

Marijke Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Pure Source kunt u bereiken via marijke@puresource.nl

 

Persoonsgegevens die door Praktijk Pure Source verwerkt worden:

Praktijk Pure Source verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor -en achternaam / Geslacht / Geboortedatum / Adresgegevens / Telefoonnummer / E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Praktijk Pure Source verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u m.b.t. uw  gezondheid om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en zonder uw toestemming niet aan derden gedeeld. 

 

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Praktijk Pure Source verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief. 

- U te kunnen bellen / e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. 

- U te informeren over wijzigingen van aanbod in diensten. 

- Om diensten aan u te leveren. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Pure Source neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens bij betrokken is. 

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Voor een zorgvuldige uitvoering van de behandeling bewaart Praktijk Pure Source uw persoonlijke gegevens zoals eerder genoemd inclusief gegevens m.b.t. uw gezondheid niet langer dan noodzakelijk.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Pure Source verstrekt zonder uw toestemming geen gegevens aan derden. Tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld belastingaangifte

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Praktijk Pure Source gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die géén inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Praktijk Pure Source neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op middels een mail naar marijke@puresource.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Pure Source en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marijke@puresource.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek tot inzage mee te sturen. 

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Er is hiervoor een app beschikbaar 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. 

 

Na ontvangst zal Praktijk Pure Source zo snel mogelijk op uw verzoek ingaan, maar uiterlijk binnen vier weken. Praktijk Pure Source wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  Echter hoop ik dat we er samen uitkomen.