Begin » Aanbod » Rondom jouw-jullie Kinderwens

Een Moment van Ontspanning voor jou met een Kinderwens (medische molen)

Heb je een kinderwens en verloopt de uitkomst ervan anders dan gehoopt? Laat de vervulling van deze harte-wens op zich wachten? 

Zou je graag met "gelijkgestemden" een Moment op adem willen komen zonder confronterende vragen of verhalen? 

Ik begrijp je en zie je "je gevoelens mogen er zijn, ze zijn niet raar"

Vanaf April 2021 creëer ik "momenten voor jou-jullie met een (onvervulde)1e kinderwens". Zowel de Introductie a 5 kwartier alsook de 3 uur durende "workshop" met alleen Vrouwen wordt door mij (Marijke) begeleid. 


Bij de andere vorm waarbij je samen met je partner / hartsvriend(in) deelneemt, zal mijn man Jeffrey vanuit zijn man-zijn participeren als co-begeleider. 

Balans tussen yin & yang, vrouwelijke & mannelijke. 


Voor Wie? 

Alleenstaande vrouwen. 

Hetero -en Lesbische koppels. 

Vrouwen / Mannen (partners van deelnemende vrouwen)

 

Wanneer je je in de vruchtbare leeftijd bevindt, bewust in het leven staat of wil gaan staan en je jezelf een moment van "eruit zijn" gunt. 

Mogelijk in een later stadium ook voor homo koppels, echter kan dat niet beloofd worden.


Voor Vrouwen: "in Contact Zijn"

Thema als paraplu over het geheel is:

  • Contact met jezelf maken. Er Zijn voor jezelf.
  • Connectie hart - baarmoeder - bekken.

Wat kun je zoal verwachten? 

  • Intuïtieve dans > dansexpressie > dans vanuit je hart.
  • Medische qi gong: 5 elementen.
  • Yoga: uit YinYoga / HathaYoga. 
  • Mindfulness in beweging. 

  • Mantra-zang, meditatie, stilte.

  • Korte deelrondes (geen 'praat-sessies').
    • Mijn ervaring is dat (veel) praten over het algemeen weinig ontspanning brengt in je lijf. Meestal werkt het andersom > doordat er meer rust in je lijf is, ontspant je geest. 

Deze vormen van body & mindwork helpen je om dichtbij jezelf te komen, te zijn en te blijven om van daaruit stappen te zetten.


Vrouwen met partners m/v of hartsvriend(in)

Een andere vorm is een Moment van samen-zijn waarbij partners (m/v) of als alleenstaande vrouw een hartsvriend(in) van harte welkom zijn.  

 

Een hartsvriend of hartsvriendin is iemand waarmee je heel close bent, je elkaar echt kent.


Groepsenergie en dynamiek

Een groep vrouwen herbergt een andere energie dan wanneer mannen en vrouwen in een groep aanwezig zijn.


In een gemengde groep is een andere dynamiek, welke voor de ene mens prettig is terwijl het voor een ander soms confronterend kan zijn., in meerdere opzichten.

Om deze reden participeert mijn wederhelft hierbij vanuit zijn man-zijn, zijn zachte mannelijke kracht. Zo is er balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie.


Inhoudelijk zal het ook gaan over het in contact zijn met jezelf, je lijf.

Vergelijkbaar als bij de "workshops" voor vrouwen en er zullen mooie passende partner oefeningen zijn ter versterking van de onderlinge verbinding.


Nadere toelichting op het inhoudelijke

Intuïtieve dans:

Breng je gevoelens in beweging als een beekje, riviertje, de zee of misschien wel een storm, orkaan. 

Laat alle ooit geleerde danspasjes & bewegingen los en zo ook de gedachten over hoe je lichaam eruit ziet. 

Eén van mijn dansdocenten zei ooit na een vraag over met je rug naar het publiek toe dansen "ja, ook de achterkant van je lijf is mooi". 

Geef uiting, expressie aan wat er in jou leeft. 

Alles is welkom, mag er zijn. 

Misschien start je bij het horen van de muziek eerst op de grond met je hoofd bij de grond, je armen om je heen of laat je je armen zwieren of neem je je ruimte in. Het mag en kan allemaal. 

Bewegen op muziek zet letterlijk jezelf, je gedachten, emoties in beweging. 

Medische qi gong:

Chinese bewegingsleer die je helpt om ruimte in je lichaam te maken, ballast in vele vormen te kanaliseren-los te laten, in je kracht te staan, je immuunsysteem te versterken, denk-gedragspatronen te herkennen, voeding te geven aan je 5 elementen te weten Hout-vuur-aarde-metaal-water. 

Yoga:

Helpt je in overgave aan moeder aarde en aan jezelf, je lijf te ervaren.  Fysiek zullen het geen uitdagende moeilijke poses zijn, eerder op psycho-emotioneel vlak. Tijdens dit uur of dagdeel is hier vanuit mij alle aandacht en begeleiding voor. 

Mindfulness in beweging:

Fijne ontspannen loopmeditatie om te doen en tegelijkertijd een oefening om in contact met jezelf te blijven, ook bij ontmoetingen.

Als we stilzitten, gaat het focussen op ons innerlijk (soms) gemakkelijker dan wanneer we in beweging zijn en/of anderen ontmoeten. 

Mantra-zang:

Woorden hebben kracht. Samen zingen, creëert verbondenheid met jezelf en de ander. Het versterkt je innerlijk liefde en kracht voor jezelf, brengt positieve energie. Je genereert een prettige omgeving voor jezelf en indirect ook voor de ander.

Je kunt ze (zacht in jezelf) meezingen of neuriën of luisteren. 

Deelronde:

Aan het begin zal er een kort voorstelrondje zijn waarbij je in elk geval, je voornaam noemt, dat praat wat makkelijker ;-) en misschien waarom je deelneemt, wat je aan ervaringen hoopt mee te nemen of waar je op dat moment in je eigen proces bent. 

Bewust kies ik ervoor om geen uitgebreide 'praat-sessies' te creëren, maar wel een beetje van elkaar te weten 'Hoe & Wat'.

Mocht je behoefte hebben aan een intensiever of diepgaander gesprek, dan kun je mij uiteraard even aanspreken of een individuele afspraak daarvoor maken.